Z dnia 2019-08-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.08.2019 r. w sprawie:

1187/19/VIII/S - powierzenia sekretarzowi miasta prowadzenia spraw Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
1188/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie "Instrukcji postępowania z oświadczeniami: majątkowymi, o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz lustracyjnymi" oraz powołania Zespołu ds. Oświadczeń
1189/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie dotyczące Instrukcji w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Urzędu Miasta Gdyni
1190/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie zastępstw w przypadku nieobecności poszczególnych wiceprezydentów i sekretarza miasta
1191/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1192/19/VIII/S - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu
1193/19/VIII/S - upoważnienia p.o. dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.08.2019
Data udostępnienia informacji: 21.08.2019