Z dnia 2019-07-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.07.2019 r. w sprawie:

1174/19/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej
1175/19/VIII/O - przekazania środków finansowych podmiotowi leczniczemu Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca
1176/19/VIII/K - podjęcia kroków prawnych w sprawie spadkowej przez Zespół Radców Prawnych
1177/19/VIII/P - przekazania do korzystania miejskiej jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdyni lokalu użytkowego położonego przy ul. Morskiej 106 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
1178/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1179/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1180/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1181/19/VIII/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok
1182/19/VIII/O - zmieniające Zarządzenie nr 1133/19/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.07.2019r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Tu i teraz. Odłóż telefon – włącz relacje”
1183/19/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na 2019 rok
1184/19/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021
1185/19/VIII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1186/19/VIII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.07.2019
Data udostępnienia informacji: 21.08.2019