Z dnia 2019-07-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.07.2019 r. w sprawie:

1104/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1105/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019r.
1106/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1107/19/VIII/K - zawarcia aneksu nr 2 do umowy KB/2/PD/1-W/2019
1108/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1109/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1110/19/VIII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawie o zwrot zryczałtowanych wydatków poniesionych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczeni
1111/19/VIII/O - przyznania nagrody rocznej za 2018 r. dyrektorowi Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SPZOZ
1112/19/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Bonn
1113/19/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021
1114/19/VIII/M - przyznania nagrody i wyróżnień w siedemnastej edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej
1115/19/VIII/R - rozwiązania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Za stołem – żywność, która wzmacnia”
1116/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działek gruntu położonych w Gdyni, przy ul. Aresa
1117/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działek gruntu położonych w Gdyni, przy ul. Chabrowej
1118/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Witomińskiej 34 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
1119/19/VIII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjnych
1120/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Szyprów
1121/19/VIII/U - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia nowo wybudowanego odcinka ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.07.2019
Data udostępnienia informacji: 15.07.2019