Z dnia 2019-06-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.06.2019 r. w sprawie:

1055/19/VIII/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli w roku 2019
1056/19/VIII/O - terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni w roku szkolnym 2018/2019
1057/19/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja kolonii integracyjnej dla dzieci i młodzieży”
1058/19/VIII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
1059/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności części gruntu
1060/19/VIII/P - akceptacji treści projektów aneksów do umów o ekspozycję reklam pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Cityboard Media sp. z o.o.
1061/19/VIII/R - powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
1062/19/VIII/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
1063/19/VIII/R - powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” oraz projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”
1064/19/VIII/R - przedłożenia w konkursie wniosku o udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie”
1065/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu drużyny „ Korrigans” na Mistrzostwa Europy Cheerleaders w Saint Petersburgu
1066/19/VIII/O - dofinansowania organizacji I Uczniowskiej Konferencji Ekonomicznej TriKE
1067/19/VIII/O - przekazania środków finansowych dla gdyńskich szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej z okazji jubileuszy
1068/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdyni ul. Afrodyty 14, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1069/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości, położonej w Gdyni ul. Hodowlana 8, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1070/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Przemyskiej na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
1071/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności w rejonie ul. Hutniczej
1072/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, pod nazwą: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie
1073/19/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania związanego z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
1074/19/VIII/U - przystąpienia do umowy współpracy w projekcie P2ENDURE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.06.2019
Data udostępnienia informacji: 12.07.2019