Z dnia 2019-06-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.06.2019 r. w sprawie:

1004/19/VIII/M - wykonania remontów 3 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Opata Hackiego 27; 2. ul. Zamenhofa 7; 3. ul. Zamenhofa 13
1005/19/VIII/M - obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni celem rozliczenia wierzytelności wynikających z ustanawianych służebności przesyłu
1006/19/VIII/O - darowizny fortepianu znajdującego się w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni
1007/19/VIII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiej Spółki Gazownictwa
1008/19/VIII/M - upoważnienia kierownika referatu dochodów jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
1009/19/VIII/M - upoważnienia kierownika referatu windykacji jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
1010/19/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gdyńskiego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2018
1011/19/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za rok 2018
1012/19/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni za rok 2018
1013/19/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za rok 2018
1014/19/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2019
1015/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1016/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1017/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”
1018/19/VIII/O - zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1019/19/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na prowadzenie „Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych”
1020/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
1021/19/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści porozumienia nr ZZ.2211.3.2018.AG (KB/92/UI/11-W/2019) określającego zasady wycinki drzew i krzewów dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni” Etap I
1022/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Leszczynki 175, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1023/19/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 6 z 26.02.2019 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Żołnierzy I armii Wojska Polskiego 29 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
1024/19/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 10/2019 z 29.03.2019 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Opata Hackiego 27 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
1025/19/VIII/O - wyrażenia zgody na realizację regionalnego programu polityki zdrowotnej o nazwie „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”
1026/19/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o wspólnej realizacji inwestycji „Budowy i przebudowy drogi ul. Bernadowskiej i Spółdzielczej w Gdyni” z Inwestorem Prywatnym
1027/19/VIII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Słoneczna Jesień na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Dzień Łasucha - Kuchnie Świata 2019”
1028/19/VIII/O - zatwierdzenia konkursów na następujące stanowiska: dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni
1029/19/VIII/O - zatwierdzenia konkursów na następujące stanowiska: dyrektora Przedszkola nr 59 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 7 „Bursztynowa Siódemka” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 53 w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 29 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 36 „Złota Rybka” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni
1030/19/VIII/O - zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu Budowy Oświatowych Obiektów Sportowych
1031/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów szkół podstawowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.06.2019
Data udostępnienia informacji: 04.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2019 15:49 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk