Z dnia 2019-05-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.05.2019 r. w sprawie:

853/19/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Bieg Kobiet „Zawsze Pier(w)si” w Gdyni
854/19/VIII/O - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością”
855/19/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
856/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
857/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana Brzechwy przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
858/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Harcerskiej w Gdyni
859/19/VIII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
860/19/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 7 z 28 lutego 2019 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Śląskiej 51 bl. I w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
861/19/VIII/P - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 4 z 19 marca 2019 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Morskiej 108B-112C w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
862/19/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
863/19/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
864/19/VIII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
865/19/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 5/2019 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kapitańskiej 10 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.05.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019