Z dnia 2019-04-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.04.2019 r. w sprawie:

812/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
813/19/VIII/K - zmieniające ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
814/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
815/19/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej
816/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Admirała J. Unruga 150 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
817/19/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
818/19/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
819/19/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 6 z 16 marca 2019 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Kopernika 22-24 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
820/19/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 11 z 27 marca 2019 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Świętojańskiej 139A w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
821/19/VIII/S - organizacji przewozu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.
822/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Morskiej w Gdyni
823/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Strzelców na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
824/19/VIII/O - powołania komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska: dyrektora Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 29 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 36 „Złota Rybka” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni
825/19/VIII/O - powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gdyni
826/19/VIII/O - powołania komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska: dyrektora Przedszkola nr 7 „Bursztynowa Siódemka” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 53 w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Gdyni
827/19/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Drohobyczu
828/19/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Montaigu
829/19/VIII/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkół w Niemczech, Szwecji, Francji i Portugali
830/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu drużyny „Galaxy Team”, „Galaxy Junior” i „Korrigans”na II Mistrzostwa Polski Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu
831/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu zespołu „ Granda” oraz dwóch solistów i duetu wokalnego z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie
832/19/VIII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni do Karlskrony
833/19/VIII/O - refundacji wyjazdu uczennicy z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na XXVII Festiwal Europejski Odysei Umysłu do Petrovskoya
834/19/VIII/O - refundacji organizacji VIII Wojewódzkiego Konkursu Młodego Aktora realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
835/19/VIII/O - refundacji organizacji Wojewódzkiego Konkursu Wokalistów „ Śpiewać każdy może"
836/19/VIII/O - refundacji organizacji XIV Międzynarodowego Festiwalu Formacji Gimnastyczno – Tanecznych „Gim Show 2019”
837/19/VIII/O - refundacji organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni I Ogólnopolskiego Konkursu „Książka pięknie zilustrowana”
838/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9 Kl. E położonego przy ul. Turkusowej 9 oraz przeniesienia własności tego lokalu na rzecz Gminy Miasta Gdyni
839/19/VIII/U - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia konkursu dla przedszkoli na krótkometrażowe filmy z udziałem dzieci
840/19/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”
841/19/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 13 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1534, obręb 0013 Działki Leśne
842/19/VIII/S - upoważnienia do akceptacji umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami dla zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji
843/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
844/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
845/19/VIII/S - udzielenia upoważnienia do udziału w czynnościach związanych z organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej
846/19/VIII/M - zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z Gdyni i Sopotu (IV)” na 2019 i 2020 rok, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
847/19/VIII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Stowarzyszeniem Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
848/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
849/19/VIII/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stena Line Polska Sp. z o.o.
850/19/VIII/R - przyznania dotacji dla 3 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na wspieranie realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
851/19/VIII/S - powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w ramach zadań zleconych gminie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.04.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019