Z dnia 2019-04-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.04.2019 r. w sprawie:

673/19/VIII/P - udzielenia dotacji na częściowy remont pomieszczeń na statku-muzeum „Dar Pomorza”
674/19/VIII/O - dofinansowania organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Nietykalni”
675/19/VIII/O - dofinansowania organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tajemniczy Ogród”
676/19/VIII/O - dofinansowania organizacji przeglądu piosenki morskiej i turystycznej dla dzieci z gdyńskich przedszkoli pt. „Morzem malowane”
677/19/VIII/O - dofinansowania pobytu we Francji grupy uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, w ramach Przeglądu Licealnych Teatrów Francuskojęzycznych
678/19/VIII/O - dofinansowania projektu badawczego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
679/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu grupy z Młodzieżowego Domu Kultury na jubileuszowy XXX Międzynarodowy Festiwal Piosenki „ Super Mikrofon Radia Jard” do Białegostoku
680/19/VIII/O - refundacji kosztów pobytu w Szczecinie uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 podczas regionalnego etapu Konkursu Naukowego E(x)plory
681/19/VIII/U - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Orłowo przedsięwzięcia remontowego na rok 2019
682/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
683/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
684/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Płk. Stanisława Dąbka, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
685/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Płk. Stanisława Dąbka, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
686/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Płk. Stanisława Dąbka, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
687/19/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 420/2019/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie zawarcia ugody z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
688/19/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/363/UI/75-W/2015 z dnia 12.06.2015 r. dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni”
689/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów leczniczych na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa
690/19/VIII/P - wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania sądowego i egzekucyjnego dotyczącego nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 93, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
691/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Deszczowej
692/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych położonych w Gdyni w rejonie ulicy Wiosny Ludów i Lucjana Cylkowskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
693/19/VIII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Kosakowo – cmentarz w Kosakowie
694/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu w rejonie ul. Stefana Żeromskiego i ul. Jerzego Waszyngtona
695/19/VIII/M - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu
696/19/VIII/M - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni
697/19/VIII/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 457/19/VIII/R z dnia 12.02.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z obsługą zadań dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w imieniu Gminy Miasta Gdyni
698/19/VIII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)”
699/19/VIII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Skwerze Kościuszki - Al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim im. F. Nowowiejskiego, ul. J. Ejsmonda, ul. Władysława IV, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich i Al. Zwycięstwa przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu
700/19/VIII/P - zmian w gminnej ewidencji zabytków
701/19/VIII/M - wykonania remontów 7 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Dickmana 38/320; 2. ul. Gniewskiej 24/13; 3. ul. Morskiej 91/72; 4. ul. Powst. Wielkopolskiego 103/7; 5. ul. Surmana 6/6; 6. ul. Zamenhofa 2/81; 7. ul. Zgody 3/12
702/19/VIII/M - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 639/19/VIII/M z dnia 26.03.2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego Gdynia do składania oświadczeń wiedzy w zakresie działalności telekomunikacyjnej
703/19/VIII/R - porozumienia z Nadleśnictwem Gdańsk dotyczącego współpracy w zakresie działalności edukacyjnej
704/19/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty złożone w otwartym naborze Partnera do współrealizacji projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
705/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
706/19/VIII/U - uruchomienia środków pochodzących z umowy na dotację pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze Pomorza - Gdynia 2015 r.”
707/19/VIII/M - zmiany zarządzenia nr 8563/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki
708/19/VIII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Orłowo przedsięwzięcia remontowego na rok 2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.04.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019