Z dnia 2019-03-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2019 r. w sprawie:

631/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
632/19/VIII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
633/19/VIII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych
634/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
635/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
636/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
637/19/VIII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni do wydawania zaświadczeń, postanowień i poświadczania za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem
638/19/VIII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni do wydawania cudzoziemcom zezwolenia i przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową
639/19/VIII/M - upoważnienia dyrektora Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia do składania oświadczeń wiedzy w zakresie działalności telekomunikacyjnej
640/19/VIII/R - powołania zespołu do zweryfikowania wypełnienia warunków uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy
641/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Kameliowej
642/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Sambora
643/19/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej
644/19/VIII/O - przyznania środków na realizację programu „Szkół Otwartych” w II semestrze roku szkolnego 2018/2019
645/19/VIII/O - dofinansowania konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni
646/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Słupeckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
647/19/VIII/U - owołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania pt. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno– informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 01.05.2019 roku do 31.12.2021 roku”
648/19/VIII/U - ogłoszenia konkursu dla przedszkoli na krótkometrażowe filmy z udziałem dzieci
649/19/VIII/O - przyznania środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni na pokrycie kosztów udziału gdyńskich uczniów w Finale Ogólnopolskim Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
650/19/VIII/O - dofinansowania Międzyszkolnego Konkursu „Poznaj Gdynię z Rybką Gdynką” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni
651/19/VIII/O - dofinansowania organizacji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Zaczytane Pomorze”
652/19/VIII/O - przekazania środków na zakup nagród dla laureatów powiatowego etapu XIV Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
653/19/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Danusi
654/19/VIII/P - wyrażenia zgody do nabycia ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji komorniczej, udzielenia pełnomocnictwa do udziału Gminy Miasta Gdyni w licytacji oraz wyrażenia zgody na wpłacenie rękojmi celem wzięcia udziału w licytacji
655/19/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności - al. J. Pawła II
656/19/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności - al. Marszałka Piłsudskiego 1
657/19/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności - Hutnicza 35
658/19/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
659/19/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019 r.
660/19/VIII/M - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2019 roku
661/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wzgórze Bernadowo przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
662/19/VIII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019