Z dnia 2019-03-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.03.2019 r. w sprawie:

629/19/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem „Gaudium Vitae” im. Stanisławy Leszczyńskiej, na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich"
630/19/VIII/S - wygaśnięcia, odwołania członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz uzupełnienia składów komisji w wyborach do rad dzielnic Miasta Gdyni zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019