Z dnia 2019-03-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.03.2019 r. w sprawie:

514/19/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2019
515/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
516/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
517/19/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Kujawsko-Pomorską Fundacją Pomocy Osobom Starszym i niepełnosprawnym z siedzibą w Toruniu w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej „Kraft Haus” w Toruniu
518/19/VIII/O - dofinansowania realizacji programów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj prace biologa” oraz „Zaproś naukowca do szkoły” organizowanych przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich placówkach oświatowych
519/19/VIII/U - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. „Gdyńska Giełda Szkół”
520/19/VIII/U - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. „GIM SHOW 2019”
521/19/VIII/U - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. „Festiwal Gier Planszowych GRAMY 2019”
522/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
523/19/VIII/P - uchylenia zarządzenia nr 1676/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
524/19/VIII/M - zmieniające zarządzenie nr 6531/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 września 2017 w sprawie powołania Komisji ds. standaryzacji wymogów zagospodarowania i organizacji ruchu przy szkołach
525/19/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie zastępstw w przypadku nieobecności poszczególnych wiceprezydentów i sekretarza miasta
526/19/VIII/O - pozostawienia bez rozstrzygnięcia otwartego naboru Partnera do współrealizacji projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”
527/19/VIII/U - zmiany zarządzenia nr 7597/18/VII/P Prezydenta miasta Gdyni z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Rady Sportu i ustalenia regulaminu jej działania
528/19/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Cypriana Norwida
529/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
530/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
531/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
532/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
533/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
534/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
535/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
536/19/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”
537/19/VIII/M - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2019 roku
538/19/VIII/M - danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Miasta Gdyni
539/19/VIII/P - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ws. udziału laureatów konkursu „Washington Business Week 2019” w programie Washington Business Week
540/19/VIII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Orłowo przedsięwzięcia remontowego na rok 2019
541/19/VIII/S - udostępnienia pomieszczeń Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
542/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wzmacnianie współpracy podmiotów lokalnych w obszarze bezdomności w Gdyni”
543/19/VIII/O - dofinansowania organizacji projektu społecznego realizowanego w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z teorii”
544/19/VIII/O - zmieniające zarządzenie nr 242/18/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
545/19/VIII/O - przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do nowo utworzonego Przedszkola nr 59 przy ul. Wiczlińskiej 50B w Gdyni przez komisję rekrutacyjną powołaną w Przedszkolu nr 58 w Gdyni przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23
546/19/VIII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, Al. Jana Pawła II, Al. Marszałka Piłsudskiego, ul. J. Ejsmonda, Al. Zwycięstwa przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019