Z dnia 2019-02-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.02.2019 r. w sprawie:

484/19/VIII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni
485/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
486/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
487/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
488/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
489/19/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
490/19/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Teatr reaguje” – lekcje teatralne przeciw „mowie nienawiści”
491/19/VIII/O - zmieniające zarządzenie nr 413/19/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.02.2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Półkolonie zimowe”
492/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony – 2 lata
493/19/VIII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Kamienna Góra przedsięwzięcia remontowego na rok 2019
494/19/VIII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021
495/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019 r.
496/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
497/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
498/19/VIII/O - przyznania środków finansowych dla Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na organizację Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych"
499/19/VIII/O - przyznania środków na organizację konkursów międzyszkolnych w 2019 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
500/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”
501/19/VIII/O - dofinansowania organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni XX Konferencji „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej”
502/19/VIII/O - dofinansowania kosztów organizacji IX Gdyńskiego Seminarium „Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym”
503/19/VIII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na eliminacje do XL Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie
504/19/VIII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grup taneczno-artystycznych z Młodzieżowego Domu Kultury na Mistrzostwa Polski Cheerleaders w Kielcach
505/19/VIII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z VI Liceum Ogólnokształcącego do Arnhem w Holandii w ramach międzynarodowego programu „Przekroczyć granicę od pamięci do historii”
506/19/VIII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunem do Rumunii na Międzynarodowe Zawody Prawnicze

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.02.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019