Z dnia 2019-02-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.02.2019 r. w sprawie:

436/19/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2019
437/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
438/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
439/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 11 „Pod Kasztanami” w Gdyni
440/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni
441/19/VIII/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 383/19/VIII/M z dnia 29.01.2019 r. dotyczącego nieodpłatnego przekazania stołów do gier (piłkarzyki, ping-pong) na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, będącego gminną jednostką organizacyjną
442/19/VIII/R - uchylenia zarządzenia nr 4229/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.03.2016r. w sprawie określenia siedziby jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni „Laboratorium Innowacji Społecznych” oraz przekazania do korzystania lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
443/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sucharskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
444/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łabędziej 18 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
445/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pozarządowych
446/19/VIII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
447/19/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności - ul. Ludwika Zamenhofa 17
448/19/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności - ul. Pucka 26- 28
449/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta opisanej jako część działki 564 obręb 29 Witomino- Leśniczówka położonej przy ulicy Małokackiej i przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
450/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Komandorskiej 17-19 przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
451/19/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Klub Rodzica na Obłużu”
452/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
453/19/VIII/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni na sztandarze wojskowym
454/19/VIII/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni na sztandarze wojskowym
455/19/VIII/M - organizacji strefy gastronomicznej podczas 21. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w dniach 08-10 marca 2019 roku przy hali Gdynia Arena
456/19/VIII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2019 rok
457/19/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z obsługą zadań dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w imieniu Gminy Miasta Gdyni
458/19/VIII/P - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do konkursu „Kochamy gdyńskie zabytki”
459/19/VIII/M - konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2016-2025

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.02.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019