Z dnia 2019-01-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.01.2019 r. w sprawie:

257/19/VIII/K - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
258/19/VIII/K - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
259/19/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2019
260/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
261/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
262/19/VIII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
263/19/VIII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją opłat z tyt. zagospodarowania odpadami komunalnymi
264/19/VIII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych
265/19/VIII/K - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
266/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
267/19/VIII/R - zawarcia aneksu nr RPPM.09.01.01-22-0001/17-01 do Umowy nr RPPM.09.01.01-22- 0001/17-00 z dnia 25 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny”
268/19/VIII/R - zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego
269/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni
270/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
271/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni
272/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
273/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
274/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni
275/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pożytku publicznego
276/19/VIII/P - przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
277/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
278/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
279/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Dembińskiego 97 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
280/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jemiołowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
281/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Sambora 7 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
282/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Płockiej/Gedymina przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – do 3 lat
283/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
284/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Obrońców Wybrzeża przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
285/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 37B przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
286/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 34 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
287/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
288/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej nr 7 i nr 15A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
289/19/VIII/P - akceptacji treści projektów umowy o ekspozycję reklamy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a właścicielem Zakładu Produkcyjno-Handlowego „AMIS”
290/19/VIII/R - porozumień dotyczących współpracy w realizacji akcji edukacyjnej „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
291/19/VIII/R - umowy dotyczącej wydruku książki pt. „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
292/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa Markowi Stępie
293/19/VIII/S - powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. realizacji projektów strategicznych
294/19/VIII/U - uruchomienia środków na realizacje dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
295/19/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/363/UI/75-W/2015 z dnia 12.06.2015 r. dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni”
296/19/VIII/R - zawarcia umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta Gdyni dotyczącego przekazania oraz użytkowania skanera
297/19/VIII/P - desygnowania przedstawiciela Miasta Gdyni do prac w Związku Miast Bałtyckich

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.01.2019
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019