Nadanie oceny wiarygodnosci kredytowej Gminy Miasta Gdyni na okres 2019 roku

Numer umowy KB/553/MN/13-W/2019
Data podpisania 26.06.2019
Przedmiot zamówienia: Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny wiarygodności kredytowej Miasta na okres 2019 roku oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad ratingami w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: INC Rating Sp. z o.o. ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań
Wartość zamówienia: 97170,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Policht-Burakowska
Nr telefonu: 58 668-21-37
E-mail: j.policht-burakowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Cieśliński
Wprowadził informację: Justyna Policht-Burakowska
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Policht-Burakowska
Data wytworzenia informacji: 25.03.2021
Data udostępnienia informacji: 25.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2021 10:57 Dodanie informacji Justyna Policht-Burakowska