Wykonanie statuetki Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni na 11. Baltic Mini Textile 2019 w postaci bryłki bursztynu

Numer umowy SK/537/PD/15-W/2019
Data podpisania 07.03.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie statuetki Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni na 11. Baltic Mini Textile 2019 w postaci bryłki bursztynu.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Krzysztof Nowiński, właściciel firmy „Nowiński” 
ul. Parkowa 12/7, Sopot
NIP: 585-020-19-28
REGON: 190234615
Wartość zamówienia: 4 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 527-49-06
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 07.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.03.2019