w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Wielki Kack imprezy o tematyce kaszubskiej – Święto Wielkiego Kacka

Numer umowy SK/1266/PD/49-W/2019
Data podpisania 27.05.2019
Przedmiot zamówienia: w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Wielki Kack imprezy o tematyce kaszubskiej – Święto Wielkiego Kacka – Dzień św. Wawrzyńca w dniu 10 sierpnia 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni
Wartość zamówienia: 12 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 527-49-17
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 27.05.2019
Data udostępnienia informacji: 27.05.2019