w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Wielki Kack festynu rekreacyjno-kulturalnego w dzielnicy w dniu 3 maja 2019 r.

Numer umowy SK/723/PD/23-W/2019
Data podpisania 25.03.2019
Przedmiot zamówienia: w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Wielki Kack festynu rekreacyjno-kulturalnego w dzielnicy w dniu 3 maja 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Michał Kuśnierz Smile Reprezent
Wartość zamówienia: 24 934 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 527-49-06
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 27.03.2019
Data udostępnienia informacji: 27.03.2019