w sprawie organizacji festynu integracyjnego dla mieszkańców „Z Pogórza Lato Rusza” w dniu 15 czerwca 2019 r.

Numer umowy SK/813/PD/26-W/2019
Data podpisania 05.04.2019
Przedmiot zamówienia: w sprawie organizacji festynu integracyjnego dla mieszkańców „Z Pogórza Lato Rusza” w dniu 15 czerwca 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Dlaczego Nie Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 25 000zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 527-49-06
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 05.04.2019
Data udostępnienia informacji: 05.04.2019