Realizacja projektu Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino "Drugi piknik rodzinny ze strażakami i wymianą sasiedzką w tle"

Numer umowy SK/762/PD/24-W/2019
Data podpisania 05.04.2019
Przedmiot zamówienia: Realizacja projektu Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino "Drugi piknik rodzinny ze strażakami i wymianą sasiedzką w tle" w ramach konkursu 'Przyjazna Dzielnica"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Gdyni-Wiczlinie
Wartość zamówienia: 12 500 złotych
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 527-49-06
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 29.04.2019
Data udostępnienia informacji: 29.04.2019