Organizacja z inicjatywy Rady Dzielnicy Chylonia festynu w Parku Kilońskim w dniu 14 września 2019 r.

Numer umowy SK/1799/PD/84-W/2019
Data podpisania 13.08.2019
Przedmiot zamówienia: Organizacja z inicjatywy Rady Dzielnicy Chylonia festynu w Parku Kilońskim w dniu 14 września 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Adaptacja
Wartość zamówienia: 20 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Maja Wagner
Nr telefonu: 58 527-49-17
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 30.08.2019
Data udostępnienia informacji: 21.04.2020