Organizacja Festiwalu SLOT Pomorze 2019

Numer umowy SK/1587/PD/81-W/2019
Data podpisania 07.08.2019
Przedmiot zamówienia: Organizacja Festiwalu SLOT Pomorze 2019 w Gdyni w dniu 7.09.2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Inicjatyw Twórczych „FORDEWIND”
Wartość zamówienia: 25 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Maja Wagner
Nr telefonu: 58 527-49-05
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Łukasz Cichowski
Data wytworzenia informacji: 07.08.2019
Data udostępnienia informacji: 12.08.2019