Wykonanie materiałów wymienionych w wezwaniu Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7821.1.29.2018.EK

Numer umowy KB/60/UI/7-W/2019
Data podpisania 30.01.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie materiałów wymienionych w wezwaniu Wojewody Pomorskiego
nr WI-III.7821.1.29.2018.EKz dnia 16.11.2018 r. dotyczącego zadania
pn.: "Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego
z obsługą ruchu drogowego w gdyni Chyloni".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku
ul. Uphagena 27
80-288 Gdańsk
Wartość zamówienia: 36 285,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Malinowska-Łubińska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudkiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycj

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 30.01.2019
Data udostępnienia informacji: 30.01.2019