Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia

Numer umowy KB/591/UI/56-W/2019
Data podpisania 23.09.2019
Przedmiot zamówienia: Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia - wykonanie m.in. robót budowlanych w zakresie:
a)      Część A- Budowa Węzła integracyjnego i publicznego parkingu,
b)      Część B- Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Kartuskiej na odcinku od ul. Morskiej do ul. Chylońskiej,
c)      Część C - Przebudowa sieci trakcyjnej w ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Morskiej do ul. Chylońskiej i w ul. Chylońskiej od nr 149 do nr 111.
Jest to zamówienie w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Konsorcjum: Roverpol Sp. z o.o., ul. P. Gintrowskiego 30/221, 02-697 Warszawa i Rover Infraestructuras, SA , ul. Botanico Cavanilles, 28, 46010 Walencja, Hiszpania
Wartość zamówienia: 45 799 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Niemyska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 11.10.2019
Data udostępnienia informacji: 11.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2019 10:06 Dodanie informacji Dominika Wojtunik