Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński - etap I, rozbudowa ulicy Hodowlanej

Numer umowy KB/598/UI/59-W/2019
Data podpisania 18.11.2019
Przedmiot zamówienia: Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY powierza WYKONAWCY, a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązek wykonania robót budowlanych „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej  w Gdyni - odcinek witomiński - etap I, rozbudowa ulicy Hodowlanej”, zwanych w dalszej części niniejszej umowy robotami, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i dyspozycji SIWZ oraz do wykonania innych świadczeń zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Zamawiający:

Gmina Miasta Gdyni, w imieniu własnym oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - w zakresie działalności Odd

Wykonawca: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Wartość zamówienia: 24 524 320,83 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Speyer
Nr telefonu: 58 586-68-83 wew. 00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 25.11.2019
Data udostępnienia informacji: 25.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.11.2019 12:42 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik