Rozbudowa cmentarza w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej dla ZCK w Gdyni

Numer umowy KB/755/UI/75-W/2019
Data podpisania 21.10.2019
Przedmiot zamówienia: I. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)   wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 i z uwzględnieniem dyspozycji par. 1 ust. 5 umowy :
2)   pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1) niniejszego ustępu, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.
3)   uzyskanie odpowiednio  pozwolenia na użytkowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takiego pozwolenia. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-231-23-26
Wykonawca: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z  siedzibą  w Gdyni (81-061), ul. Hutnicza 35
Wartość zamówienia: 5 439 240,58
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Walsik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: UM Gdynia, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 07.11.2019
Data udostępnienia informacji: 07.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2019 15:50 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
07.11.2019 15:49 Dodanie informacji Anna Stankiewicz