Rozbudowa Alei Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi rowerowej – zad. 4

Numer umowy KB/274/UI/26-W/2019
Data podpisania 24.04.2019
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa Alei Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi rowerowej – zadanie 4 w ramach projektu: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Wartość zamówienia: 736 789,07 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Ostapczuk
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.04.2019
Data udostępnienia informacji: 29.04.2019