Przebudowa pętli autobusowej przy ulicy Janowskiej w Gdyni

Numer umowy KB/61/UI/8-W/2019
Data podpisania 30.01.2019
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pętli
autobusowej przy ulicy Janowskiej w ramach zadania pn.: "Budowa węzła
integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego
w Gdyni Chyloni".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku
ul. Uphagena 27
80-288 Gdańsk
Wartość zamówienia: 27 060,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Malinowska-Łubińska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudkiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 30.01.2019
Data udostępnienia informacji: 30.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2019 10:18 Dodanie informacji Kinga Jankowska