Oświetlenie ulicy Kormorana w Gdyni

Numer umowy KB/801/UI/87-W/2019
Data podpisania 05.11.2019
Przedmiot zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)      wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez  Zamawiającego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 i z uwzględnieniem dyspozycji par. 1 ust. 5 umowy,
2)      pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych  w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z punktem 1), niniejszego ustępu, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.
Zamawiający: Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pan Tomasz Kopacz, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo - Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz, mający  swą siedzibę  w Luzinie (84-242), ul. Spółdzielców 20
Wartość zamówienia: 152 520,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Cygan
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 08.11.2019
Data udostępnienia informacji: 08.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2019 15:28 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
08.11.2019 15:26 Dodanie informacji Anna Stankiewicz