Opracowanie dokumentacji projekt.-kosztorys. rozbudowy i przebudowy Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26

Numer umowy KB/760/UI/77-W/2019
Data podpisania 21.10.2019
Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: WXCA Spółka z o.o.
ul. Bracka 18 lok. 62, 00-028 Warszawa
Wartość zamówienia: 980 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Hermann
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.10.2019
Data udostępnienia informacji: 29.10.2019