Opracowanie dokumentacji j dla przedsięwzięcia pn: „Budowa oświetlenia ulicy Miegonia wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulicy Muchowskiego.”

Numer umowy KB/841/UI/98-W/2019
Data podpisania 18.11.2019
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa oświetlenia ulicy Miegonia wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulicy Muchowskiego.”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pan Włodzimierz Melzacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTROUSŁUGA Wielobranżowa Pracownia Projektowa z siedzibą w Gdyni przy ul. Pomorskiej 46A/13,
Wartość zamówienia: 22 632,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Kamińska
Nr telefonu: 58 668-83-08
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 240

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 28.11.2019
Data udostępnienia informacji: 28.11.2019