Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap I

Numer umowy KB/647/UI/67-W/2019
Data podpisania 07.10.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap I”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót budowlanych,
2) odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego.
Zamówienie w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pan Hieronim Szukalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowo – Wykonawczy H-BUD Hieronim Szukalski, ul. 3 Maja 23/ 2, 81-­747 Sopot
Wartość zamówienia: 33 000 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Speyer
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 11.10.2019
Data udostępnienia informacji: 11.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2019 10:15 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik