Nadzór inwestorski - Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński - etap I, rozbudowa ulicy Hodowlanej

Numer umowy KB/623/UI/63-W/2019
Data podpisania 18.11.2019
Przedmiot zamówienia: ZAMAWIAJĄCY zleca, a NADZÓR przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej  w Gdyni - odcinek witomiński - etap I, rozbudowa ulicy Hodowlanej”, zwanych w dalszej części niniejszej umowy robotami, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego i dyspozycji SIWZ.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego nad częściami robót budowlanych, współfinansowanymi przez OPEC GDYNIA, PEWIK GDYNIA, PSG GDAŃSK.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Konsorcjum firm: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk i POLSKI REJESTR STATKÓW S.A., al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk.
Wartość zamówienia: 362 850,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Speyer
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 25.11.2019
Data udostępnienia informacji: 25.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.11.2019 12:43 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik