Nadzór inwestorski - Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap I

Numer umowy KB/655/UI/68-W/2019
Data podpisania 07.10.2019
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap I".
Zamówienie w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Konsorcjum: Krzysztof Łygoński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof  Łygoński, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lublewo Gdańskie oraz Igor Heyducki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  DIPRO Budownict
Wartość zamówienia: 599 010,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Speyer
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 11.10.2019
Data udostępnienia informacji: 11.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2019 10:14 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
14.10.2019 10:12 Dodanie informacji Dominika Wojtunik