Nadzór inwestorski - Budowa ujęcia wody podziemnej nr 2 dla Cmentarza Komunalnego w Kosakowie

Numer umowy KB/1047/UI/104-W/2018
Data podpisania 08.01.2019
Przedmiot zamówienia: Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa ujęcia wody podziemnej nr 2 dla Cmentarza Komunalnego w Kosakowie", obejmujących m. in. wykonanie robót geologicznych i budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją i z uwzględnieniem dyspozycji umowy, w tym:
a) część A - wykonanie otworu nr 2 do głębokości 110 m wraz z obudową,
b) część B - likwidację otworu nr 1 wraz z obudową oraz podłączenie otworu nr 2 do rurociągu zasilającego istniejącą stację uzdatniania wody i do linii kablowej zasilającej w energię elektryczną.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Ryszard Gad, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
Wartość zamówienia: 29 520,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Walasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 09.01.2019
Data udostępnienia informacji: 09.01.2019