Dostawa i montaż lustra drogowego ul. Podjazd 2, 4, 6 i ul. Morska 2 w Gdyni

Numer umowy KB/132/UI/15-W/2019
Data podpisania 03.03.2019
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż okrągłego lustra drogowego dla poprawienia widoczności na wjazdach do posesji w rejonie budynku przy ul. Podjazd 2 , 4 , 6 i Morska 2.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
Wartość zamówienia: 1845,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Seyer
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019
Data udostępnienia informacji: 11.03.2019