Dokumentcja dla inwestycji pn.: Naprawa korpusu drogowego ul. Zofii Nałkowskiej w rejonie przepustu drogowego P5 w ciągu Potoku Źródło Marii.

Numer umowy KB/831/UI/95-w/2019
Data podpisania 15.11.2019
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.      opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy korpusu drogowego i konstrukcji ulicy Zofii Nałkowskiej, odtworzenia i stosownego zabezpieczenia nasypu wraz z ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego,
2.      wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
3.      sprawowanie nadzoru autorskiego na realizacją robót budowlanych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pan Adam Stypik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AS-PROJEKT ADAM STYPIK z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 50G/15,
Wartość zamówienia: 67 650,00zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jadwiga Marosz
Nr telefonu: 58 668-83-13
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 240

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 18.11.2019
Data udostępnienia informacji: 18.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.11.2019 15:30 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
21.11.2019 15:29 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
19.11.2019 08:52 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
18.11.2019 12:44 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
18.11.2019 12:44 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski