Dokumentacja dla zadania "Budowa oświetlenia ulic: Łanowa, Kolonia, placu zabaw przy ul. Rdestowej 33 oraz ulicy Nagietkowej w Gdyni.”

Numer umowy KB/842/UI/99-W/2019
Data podpisania 18.11.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn: „Budowa oświetlenia w następujących lokalizacjach na terenie Gdyni: ul. Łanowa, Kolonia, plac zabaw przy ul. Rdestowej 33 oraz ul. Nagietkowa.”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pan Sławomir Melzacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELPROF z siedzibą w Gdyni przy ul. Żeliwnej 10C/10,
Wartość zamówienia: 66 051,00 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Kamińska
Nr telefonu: 58 668-83-08
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 240

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 28.11.2019
Data udostępnienia informacji: 28.11.2019