Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port

Numer umowy KB/811/UI/90-W/2019
Data podpisania 30.10.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie materiałów niezbędnych do przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port wraz z likwidacją dwóch przejazdów kolejowo-drogowych w ulicy Puckiej".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: FOTOEKORF Rafał Fabrykiewicz z siedzibą w Przyjaźń przy ul. Spacerowej 46
Wartość zamówienia: 15 990,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Wydział Inwestycji
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 219

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Data wytworzenia informacji: 30.10.2019
Data udostępnienia informacji: 30.10.2019