Budowa ujęcia wody podziemnej nr 2 dla Cmentarza Komunalnego w Kosakowie

Numer umowy KB/1046/UI/103-W/2018
Data podpisania 08.01.2019
Przedmiot zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. wykonanie robót geologicznych i budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją  i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ, w tym:
a) część A - wykonanie otworu nr 2 do głębokości 110 m wraz z obudową,
b) część B - likwidację otworu nr 1 wraz z obudową oraz podłączenie otworu nr 2 do rurociągu zasilającego istniejącą stację uzdatniania wody i do linii kablowej zasilającej w energię elektryczną.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: HYDROTREST Sp. z o.o., ul. Sucharskiego 27c/2, 81-157 Gdynia
Wartość zamówienia: 289 950,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Walasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 09.01.2019
Data udostępnienia informacji: 09.01.2019