Budowa schodów od ul. Platynowej do ul. I. Szpunara

Numer umowy KB/619/UI/62-W/2019
Data podpisania 23.08.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa schodów od ul. Platynowej do ul. I.Szpunara"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: RedRoad Biuro Projektów Bartosz Waczyński
ul. Świętokrzyska 51 lok. 4
80-180 Gdańsk
Wartość zamówienia: 15 990,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudkiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 227

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 23.08.2019
Data udostępnienia informacji: 23.08.2019