Budowa parkingu przy ul. Chwarznieńskiej 4 w Gdyni

Numer umowy KB/172/UI/19-W/2019
Data podpisania 21.03.2019
Przedmiot zamówienia: Budowa parkingu przy ul. Chwarznieńskiej 4 w związku z przebudową ul. Chwarznieńskiej w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: LARO s.c. z siedzibą przy ul. Reja 4 (84-220) Strzebielino
Wartość zamówienia: 89 373,82zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Speyer
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 22.03.2019
Data udostępnienia informacji: 22.03.2019