Budowa oświetlenia ulicy Jana Kazimierza w Gdyni

Numer umowy KB/239/UI/23-W/2019
Data podpisania 03.04.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa oświetlenia ulicy Jana Kazimierza w Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: ELEN s.c. KARBOWSKI DŁUGOŃSKI
ul. Sobieskiego 292 C
84-200 Wejherowo
Wartość zamówienia: 12 054,00 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudkiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 240
Uwagi: udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Instrukcję udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni przy uwzględnieniu art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 03.04.2019
Data udostępnienia informacji: 03.04.2019