Budowa oświetlenia ul. Staffa oraz ciągów pieszych przed budynkiem ZSP2 przy ul. Staffa

Numer umowy KB/816/UI/93-W/2019
Data podpisania 05.11.2019
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn: Budowa oświetlenia ul. Staffa od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania z ul. Nałkowskiej oraz ciągów pieszych przed budynkiem ZSP2 przy ul. Staffa
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: ELEKTROUSŁUGA Wielobranżowa Pracownia Projektowa Włodzimierz Melzacki z siedzibą w Gdyni przy ul. Pomorskiej 46A/13
Wartość zamówienia: 22 878,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Liwerska
Nr telefonu: 58 668-83-14
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 240

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 09.12.2019
Data udostępnienia informacji: 09.12.2019