Budowa oświetlenia pomiedzy ulicami: Białostocką i Podolską w Gdyni

Numer umowy KB/321/UI/29-W/2019
Data podpisania 23.05.2019
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia pomiędzy ulicami: Białostocka i Podolską w Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: MAREL Marcin Szczęsny z siedzibą w Gdańsku przy ul. Picewskiej 35/102
Wartość zamówienia: 11 800,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Sokołowska
Nr telefonu: 58 668-88-75
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 219

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 23.05.2019
Data udostępnienia informacji: 23.05.2019