Budowa alejki w wąwozie przy ul. Sienkiewicza

Numer umowy KB/615/UI/61-W/2019
Data podpisania 16.08.2019
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: Budowa alejki w wąwozie przy ul. Sienkiewicza oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: AS-PROJEKT Adam Stypik, ul. Kołobrzeska 50G/15, 80-394 Gdańsk
Wartość zamówienia: 84 009,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Liwerska
Nr telefonu: 58 668-83-14
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 240

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 09.12.2019
Data udostępnienia informacji: 09.12.2019