Zakup sprzętu i oprogramowania

Numer umowy SK/3050/SI/196-W/2019
Data podpisania 30.12.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu i oprogramowania
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: SunNet Sp. z o.o., ul. Kraśnięta 119, 80-177 Gdańsk
Wartość zamówienia: 90 726,03 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020