Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Numer umowy KB/538/SI/1-W/2019
Data podpisania 26.07.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odcinka kanalizacji Miejskiej Sieci Szkieletowej na odcinku pomiędzy studniami 106B i 106 wzdłuż  ul. Chwarznieńskiej w Gdyni oraz wybudowaniu w/w odcinka w oparciu o opracowany projekt budowlano-wykonawczy
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Jotel Connect Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 12467,28 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 26.07.2019
Data udostępnienia informacji: 20.08.2019