Wsparcie techniczne i aktualizacja systemu VmWare

Numer umowy SK/57/SI/11-W/2019
Data podpisania 07.02.2019
Przedmiot zamówienia: Wsparcie techniczne i aktualizacja dla systemu zarządzania platformami wirtualizacyjnymi Vmware
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Koma Nord Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
Wartość zamówienia: 28 281,13 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 07.02.2019
Data udostępnienia informacji: 15.02.2019