Wdrożenie funkcjonalności w programie kadrowym, analiza porównawczo-weryfikująca stanu bazy środków trwałych.

Numer umowy SK/871/SI/22-W/2019
Data podpisania 23.08.2019
Przedmiot zamówienia: I. wdrożenie w programie kadrowym funkcjonalności umożliwiającej zaczytywanie z platformy ZUS zwolnień lekarskich w formie plików xml i csv zgodnie ze strukturą opublikowaną na stronie https://www.zus.pl/ezla/eksport-e-zla-z-pue
II. analiza porównawczo-weryfikująca stanu bazy środków trwałych zaewidencjonowanych w programie środków trwałych z ewidencją gruntów wraz z utworzeniem informacji o niespójności w zasobach dotyczących gruntów i środków powiązanych z ewidencją gruntów oraz wprowadzenie nowych obrębów.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Asseco Data Systems SA
Wartość zamówienia: 30 292,44 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 23.08.2019
Data udostępnienia informacji: 26.08.2019